Et yrke innen "Design og håndverk"

Beskrivelse: 

Elevene trener på å holde muntlige foredrag knyttet til et tema i programfaget, og på det å lage sammensatte tekster.

PRESENTASJON:

Lage en presentasjon av et yrke som design og håndverklinja legger grunnlaget for: Hva går yrket ut på, og hvor kan man jobbe? Hva trenger man av utdanning? Hvordan er det med jobbmuligheter, arbeidstider og lønn innenfor dette yrket?

FORSLAG TIL GJENNOMFØRING:

Programfag, ca 5 timer:

Elevene oppsøker håndverkere / bedrifter og danner seg et inntrykk av ulike yrker som design og håndverklinja legger grunnlag for. Om dette ikke er fysisk gjennomførbart, kan nettsteder undersøkes i stedet. Elevene samler notater som grunnlag for arbeidet med presentasjonen i norsktimene.

Spørsmål elevene skal innhente svar på ved bedriftsbesøk, kan være:

Hvilke produkter selges/produseres? Hvem kjøper / målgruppe? Hva er inspirasjon for produktene? Idéen for butikken? Hvordan gjør de butikken / produktene sine kjent, markedsføring? Hvilken utdanning har håndverkeren? Hvilke andre steder kan de jobbe?

Norsk, ca 4 timer:

Forberede presentasjonen. Det forutsettes at elevene er / blir gjort kjent med vurderingskriterier for muntlige presentasjoner på forhånd.

La elevene bli kjent med nettsteder som vilbli.no, hvor det bl.a står:

Ved å gå på design og håndverk kan du blant annet bli:

•aktivitør, blomsterdekoratør eller frisør

•urmaker, gull- eller sølvsmed

•buntmaker, bunadtilvirker eller kjole- og draktsyer

•møbelsnekker, treskjærer eller orgelbygger

•keramiker, skomaker eller smed

•interiørkonsulent eller utstillingsdesigner

Aktuelle arbeidssteder:

•større eller mindre håndverksbedrifter

•forskjellige typer forretninger

•industribedrifter

•servicebedrifter

•helseinstitusjoner

SLUTTPRODUKT:

Muntlig presentasjon i norsktimene av et yrke som design og håndverklinja legger grunnlaget for.

Muntlig karakter i norsk

VURDERING:

Muntlig karakter i norsk