Internasjonal matkultur

Beskrivelse: 

Elevene trener på å holde muntlige foredrag knyttet til et tema i programfaget, og på det å lage sammensatte tekster

PRESENTASJON:

 • Elevene skal holde et foredrag om internasjonal matkultur i norsk vg1.
 • I vg1 restaurant- og matfag lager de eksempler på retter fra den kulturen de har valgt å presentere.
 • Rettene kan deretter presenteres i form av en «digital bildelogg» fra den dagen da maten ble laget og spist på kjøkkenet/restauranten.

Ressurser

Elevene deles i grupper på 3-4. Gruppene velger/trekker en matkultur som de skal fordype seg i, og blir bedt om å holde et foredrag hvor de er innom følgende momenter:

 • Historikk – matkultur
 • Utvikling/ forandringer av matkulturen de senere årene
 • Mat og religion
 • Typiske råvarer
 • Kosthold og ernæring/ helse
 • Måter å tilberede og servere maten på

Foredraget skal være på ca. 10 minutter og det skal benyttes et presentasjonsverktøy som støtter opp om den muntlige presentasjonen. Det kan her være aktuelt å ha med både bilder, lyd, animasjoner etc.

Elevene kan lese om ulike matkulturer i «Kosthold og livsstil» boka til Restuarant- og matfag i norsktimene, men det er naturlig at de også henter informasjon fra Internett, kokebøker, fagbøker o.l.

I tillegg har NDLA mye stoff på dette på sine nettsider: http://ndla.no/nb/node/81793?fag=37&meny=108

La elevene lage et tankekart hvor de noterer ned momenter som oppgaven ber om, men andre skrive- og lesestrategier kan også være aktuelle.

Elevene lager retter fra landet de har valgt i programfagstimene. Det skal lages to retter fra landet de har valgt å holde foredrag om. Dette kan arrangeres som en «internasjonal dag» hvor norsklærer blir invitert for å prøvesmake.

Rettene stilles ut og elevene dokumenter rettenes utseende og gir rettene terningkast og en kort personlig vurdering.

SLUTTPRODUKT:

Sluttproduktet til dette undervisningsopplegget er tredelt.

 1. Gruppene lager et foredrag som de holder for de andre i klassen i norsktimene
 2. Gruppene lager to retter fra den aktuelle matkulturen på kjøkkenet
 3. Elevene dokumenter de ulike rettene med en digital bildefortelling

VURDERING:

Norsklærer og programfaglærer må avklare kriteriene for dette på forhånd. I norskfaget er det naturlig at de får en karakter i norsk muntlig på foredraget, men presentasjonen av de ulike rettene er det ikke like naturlig å vurdere norskfaglig