Lyrikk og rap

Beskrivelse: 

Målet er å gjøre lyrikkundervisningen mer relevant for elevene. I dette opplegget sammenlignes Nordahl Griegs "Til ungdommen" med Gatas Parlaments "Til ungdommen". Elevene jobber med vedlagte oppgaver til disse tekstene. Dette opplegget er ment å etterfølge en innføringsøkt om lyriske virkemidler.

Grunnleggende ferdigheter: å uttrykke seg muntlig og skriftlig, å lese

  1. Elevene hurtigskriver i 2 minutter om hva de kan om lyrikk og hva lyrikk er for dem. Oppsummering i klassen.
  2. Elevene får utdelt “Til Ungdommen” av Nordahl Grieg. Læreren setter på musikkvideoen (http://www.youtube.com/watch?v=irfB9GUdjPE)
  3. Elevene arbeider med oppgavene til teksten i grupper. Se vedlegg 1.
  4. Klassesamtale med fokus på lyriske virkemidler. Her har jeg også valgt å bruke litt tid på hvorfor akkurat denne salmen ble brukt så mye i tiden etter 22. juli.
  5. Elevene får utdelt “Til ungdommen” av Gatas Parlament. Læreren setter på musikkvideoen (http://www.gatasp.no/tekst-til-ungdommen/ ).
  6. Elevene arbeider med oppgavene til teksten i grupper. Se vedlegg 2.
  7. Klassesamtale. Hva er likhetene mellom tekstene? Er rap lyrikk?
  8. Økten avsluttes med ett minutts hurtigskriving. Samme tema som i innledningen. Diskusjon: Har de endret syn på egen lyrikkunnskap?

Ingen formell vurdering