The Hunger Games - eventyr, myter og fortellerstruktur

Beskrivelse: 

Mål: Elevene skal øves i filmforståelse, lesing, skriving, skildring, refleksjon og sjangerforståelse.

Opplegget tar utgangspunkt i filmen The Hunger Games, basert på Suzanne Collins’ roman med samme tittel. (Bokens trilogi heter på norsk Dødslekene, Opp i flammer og Fugl Føniks.) Filmen blir i dette opplegget knytta til eventyr- og mytesjangeren, og opplegget forutsetter at elevene er kjent med sjangrene fra før av.

Sluttproduktet er en skriftlig besvarelse på oppgaver til filmen. Denne vurderes med karakter. Karakterkriterier ligger vedlagt.

1. Gjennomgang av sjangeren eventyr og myter.

2. Se filmen The Hunger Games.

3. Gjennomgang av oppgavene og karakterkriterier og hva som forventes av et godt svar på oppgaven.

Oppgavene er hentet fra filmstudieark fra filmweb og finnes her: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012339.ece (Litteratur og analysedelen av filmarkene).

4. Kan gjennomføres som skriveøkt på skolen eller som hjemmearbeid.

Formell vurdering med karakter. Karakterkriteriene er som følger:

Kompetansemål

Lav måloppnåelse

2 (1)

Middels måloppnåelse

3-4

Høy måloppnåelse

5-6

Tolke og reflektere over innhold, form og formål i skjønnlitteratur

Gjenfortelle hovedtrekk av innhold, forstått hovedpoenget

Forstå innhold, gjenfortelle. Skjønne formen og budskapet

Tolke og reflektere over hva teksten handler om, diskutere tema og budskap

Bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving

Mye gjentakelse, lite variasjon i språket, en del feil i språk, staving og ortografi

Bedre variasjon i språket, enkelte skrivefeil

Stor variasjon i språket og setningsbygging, nesten uten skrivefeil

Bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster. Bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Kan levere på it’s, enkelt oppsett, flere mangler i formelle krav

Godt oppsett, god struktur i teksten, kan ha enkelte små mangler

Veldig bra oppsett og struktur, nesten feilfritt, passende bilder og font

Tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål

Enkel beskrivelse av samspill mellom noen elementer

Beskrivelse av samspill mellom flere elementer og hvordan disse sier noe om innhold og budskap

God tolkning og beskrivelse av samspill mellom de ulike elementene og hvordan disse henger sammen og får fram innhold og budskap

Beskrive estetiske uttrykk i film og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde

Beskrive enkelt noen eksempler på estetiske uttrykk (eks. kostyme, omgivelser)

Skildre flere eksempler på estiske uttrykk, se noen sammenhenger

Skildre flere gode eksempler, se på samspill mellom disse og drøfte sammenhenger

Vurdere fortellemåter og verdier i samtidstekst og sammenligne med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land

Sammenligne med fortelling eller eventyr som du kjenner til

Sammenligne likheter og forskjeller fra noen eventyr eller fortellinger

Vurdere og sammenligne likheter og forskjeller i myter, eventyr, fortellinger som kan knyttes til innholdet i filmen

Gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten

Noen få eksempler på medier, spill, film, tv eller lignende som kan ligne på filmen. Si noe om popularitet

Noen eksempler på medier, spill, film, tv eller lignende som kan ligne på filmen og hva som er likt/ulikt, reflektere over popularitet/påvirkning

Få frem relevante eksempler på medier, spill, film, tv eller lignende og hvordan disse henger sammen med filmen. Reflektere over trender, popularitet og problematisere rundt påvirkning