Formlikhet

Beskrivelse: 

Hensikten med oppgavene er at elevene skal bli fortrolige med å regne med bildestørrelse og oppløsning.

Elevene får oppgavearkene trykt i A4- format

Noen vil trenge tilgang til lærebøker i de aktuelle fagene, og kanskje også til Internett.

Oppgavene kan løses uavhengig av hverandre, men gjerne med noe tid imellom.

De kan løses individuelt eller i gruppe, eller som kombinasjon av begge deler.

Vurdering i henhold til læreplanmålene.