Prosent på kjøkkenet - smoothie

Beskrivelse: 

Elevene skal lære å regne med prosent gjennom praktisk arbeid på kjøkkenet. Elevene skal lage smoothie og coctail der oppskriften er oppgitt i prosent. De skal også regnes ut svinnprosent og oppskriften skal reguleres underveis.

Før undervisningsøkten må lærer kjøpe inn ingredienser til smoothie. Selve undervisningsøkten bør foregå på et vanlig undervisningskjøkken.

Elevene arbeider med vedlagt oppgave.