Sukker- og fettinnhold i forskjellige matvarer

Beskrivelse: 

Elevene skal regne med prosent gjennom praktisk arbeid. Elevene skal regne ut hvor mye sukker en bestemt matvare inneholder etter først å ha funnet ut hvor mange prosent sukker varen inneholder. Eleven skal veie en oppgitt mengde fett og finne ut hvor mange prosent dette tilsvarerer i matvaren.

Før undervisningsøkta må læreren skaffe diverse matvarer og veie opp smør. Undervisningsøkta kan foregå i et vanlig klasserom, men elevene må ha tilgang til en vekt og skåler.

Del 1: Hvor mye sukker er det i de forskjellige matvarene?

Elevene skal lese på ingredienslisten på en tildelt matemballasje og finne ut hvor mye sukker den enkelte matvare inneholder pr. 100 gram. De skal så finne ut hvor mye dette tilsvarer i prosent. Deretter skal elevene bruke prosentregning til å regne ut sukkerinnholdet i pakken og veie dette opp. Elevene jobber individuelt (eller parvis). Underveis bytter elevene matvarer slik at alle tilslutt har regnet ut sukkerinnholdet i ca. 5 matvarer. (De aller svakeste velger 2- 3 og dersom noen synes dette er lett kan de regne ut flere matvarer.) Tilslutt oppsummerer vi og sammenligner resultatene. Fikk alle samme resultat? Var det noen av resultatene som overrasket og hvorfor?

Del 2: Hvor mange prosent mettet fett er det i de forskjellige matvarene?

Læreren veier på forhånd opp smør tilsvarende fettinnholdet i flere forskjellige matvarer. De ulike smørklumpene plasseres foran de tilhørende matvarene. Elevenes oppgave blir å veie opp smøret og regne ut hvor mye dette tilsvarer i prosent av matvaren. Resten av gjennomføringen blir som i del 1.