Adaptasjon av skjønnlitteratur: vi lager hørespill!

Beskrivelse: 

Elevene får en innføring i dramatisk litteratur, med spesielt fokus på stemmebruk. Deretter skal elevene lese en tekst (eventyr, novelle, dikt, etc) som de skal adaptere til et hørespill. Manuset er utgangspunkt for hørespillet som tas opp på telefon eller gjennom bruk av lydredigeringsprogrammet Audicity. De endelige hørespillene blir vurdert og spilt for klassen.

Lærer gjennomgår den dramatiske sjangeren, og peker på viktige kjennetegn i en dramatisk tekst. Lærer vektlegger spesielt hvordan man skaper mijøstemning og får frem variasjon i stemmebruken. Elevene får noen øvelser der de kan øve på å bruke stemmen sin på ulike måter. Feks kan de få en replikk av lærer som skal fremføres med ulike sinnsstemninger. Deretter skal elevene jobbe med sentrale begreper knyttet til dramatiske tekster (jfr. skjema i heftet lagt ved). De bør også få lese og se eksempler på dramatiske tekster, dersom dette ikke har vært gjort tidligere. Deretter gjennomgår lærer begrepet adaptasjon, og snakker om utfordringer og eksempler på dette. Her har elevene også mye å komme med selv. Lærer snakker også om adaptasjon fra en tekst til et hørespill, og viser eksempler på manus og lar elevene høre utdrag fra hørespill. Her finnes det eksempler på Youtube. Elevene blir delt inn i grupper, utarbeider et hørespillmanus basert på tekster i læreboka/noveller/dikt, og dette manuset må godkjennes før de kan spille inn selve hørespillet. De bør også oppfordres til å finne effektlyder som passer til innholdet i teksten. Selve innspillingen har elevene selv ansvaret for. Det endelige resultatet og arbeidsinnsatsen blir vurdert, ut ifra vurderingskriterier (se nedenfor).

Lav måloppnåelse gis ved at

Middels måloppnåelse gis ved at

Høy måloppnåelse gis ved at

Sammenheng

Ujevnt disponert, noe tilfeldig rekkefølge på momentene, virker lite planlagt

Klar sammenheng i hørespillet

Veldig god helhet

Artikulasjon

Utydelig/ ujevn

God og klar

Meget god

Innlevelse og variasjon i stemmebruk

Monotont, innlevelse mangler

Ganske godt engasjement

Meget troverdig

Troverdighet/ underholdningsverdi

Lite troverdig

Troverdig

Meget troverdig

Kreativitet

Lite variert

Leser opp teksten/ har gjort lite bearbeiding

Variasjon

Har bearbeida manuset på en god måte

God variasjon

Har bearbeida manuset på en kreativ og svært god måte