KUBISME

Beskrivelse: 

Dette er et stort, tverrfaglig undervisningsopplegg for elever på vg1 DH. Opplegget inneholder i tillegg til oppgaver knyttet til programfaget oppgaver i norsk, engelsk og matematikk.

Elevene skal designe og lage et "kube-hus". I norsk og engelsk skal de skrive om kubismen.