The Sales Clerk

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget er ment å trene elevene i muntlig kommunikasjon knyttet til kjøp og salg. Dette opplegget krever lite utstyr, men noe forberedelser knyttet til useful phrases og situasjonstilpasset språk. På Youtube finnes det flere snutter som viser "good customer service".

Læringsmål: Styrke ordforråd og situasjonstilpasset språk knyttet til fremtidig yrke.

 

 

  1. Elevene velger seg en personlig eiendel eller gjenstand i klasserommet som det produktet hun skal selge.
  2. Eleven utarbeider en skriftlig varebeskrivelse på engelsk som beskriver produktets formål, bruksområder, egenskaper, design og pris.
  3. Elevene deles inn i par og framstiller/selger produktet til hverandre.

Elevene trener gjennom å selge produktene til hverandre.

Sluttvurdering kan skje gjennom at læreren observerer en dialog mellom elevene eller at læreren selv spiller rollen som kunde.

PC, netttilgang, ordbøker (digitale eller analoge)