Auto Body Paintshop

Beskrivelse: 

Billakkering på engelsk.

Et opplegg som gir elevene muligheter til å bruke alle grunnleggende ferdigheter i engelsk. I undervisningsopplegget øves elevene i å finne mening i tekst, leseforståelse. Høre og se på video/ film om billakkering. Teste forståelse og skrive sammensatte tekster basert på nøkkelord/ keywords. Bruk av skriveramme som redskap.

Ordlæring.

Egen link til YouTube video i filen med oppgave.

* Lese tekst og lesefortåelse om emnet

*Ordlæring om bil og billakkering

*Finne mening/ forstå budskap fra film om billakering på engelsk

* lage sammensatte tekster, tekstskaping

Brukes som muntlig vurdering

Vurdering av skriftlig arbeide

Opplegget tar 2-3 timer. Kopi av opplegget til hver elev. Kan fint gjøres i klasserom. Kunnne vise film med lyd!