Hand Tools of the Mechanical Trade

Beskrivelse: 

Elevene jobber med vanlige verktøy som de daglig bruker i verkstedet. De skal lære seg de engelske navnene og forklare hva verktøyene brukes til.

Elevene kan hvis ønskelig jobbe individuelt først, og så høre hverandre parvis.

Opplegget har hovedfokus på ordinnlæring og muntlige ferdigheter.

Snakk med elevene om verktøy. La dem selv få lage en liste over verktøy de bruker/kjenner til.

Elevene jobber med listen i vedlagte skjema "Hand Tools of the Mechanical Trade", oversetter, finner bilder og lager setninger. Skjema kan selvfølgelig utvides med de verktøy elever og lærer ønsker.

Skjema kan så brukes til å lage "memory cards" for å jobbe med innlæringen. Alternativt lager lærer disse for å spare litt tid.

Sluttvurdering kan være alt fra gloseprøve til muntlig presentasjon i verkstedet, eller for eksempel la elevene presentere sin egen verktøykasse.

Både sterke og svake elever viste stor entusiasme og engasjement når de jobbet med verktøyliste og bilder/bildetekst.

Elevene sitter til slutt igjen med en veldig nyttig liste over verktøy, med illustrasjoner som de senere kan benytte både i undervisning og på prøver.

Opplegget er svært overførbart til andre yrkesfaglige programområder