Bytte av radiator på engelsk

Beskrivelse: 

How to replace a radiator. Et opplegg med en video som har transkript av samtale for bytting av radiator (AmEngelsk) Først høre og se video. Gjenta med kopi av transkrpt av instruksjon.

Kunne følge med på muntlig instruksjoner på engelsk. Kunne gjenfortelle og lage en sammensatt tekst om bytte av radiator. Arbeidsbeskrivelse på engelsk.

Kunne brukes både til muntlig og skriftlig vurdering.

Filmframvisningsmuligheter og kopi av dialog fra filmen.