Welding Vg1 TIP: Engelsk muntlig

Beskrivelse: 

Dette er et undervisningsopplegg for TIP VG1. Det egner seg som et tverrfaglig samarbeid med sammenføyningslæreren. Finn ut med programfaglæreren når klassen har fått prøvd å sveise med de viktigste metodene, MMA, TIG, MIG, MAG etc.

Når du vet at alle elevene har "holdt hendene" på flere av disse apparatene så kan du høre med programfaglæreren om han er interessert i å være med å få en muntlig "innholdsvurdering" (du kan vise han kompetansemålene fra TIP her) eller i det minste åpne verstedet slik at du får tilgang til maskinene eller får tatt bilder av apparatene og noen øvelser. Eventuelt at du får elevene til å bringe noe som de har laget til timen.

Praksisrettet metode:

Metoden her er praksisrettet, taktil eller knyttet til berøringssansen. Du bruker tekstboka som skolen din benytter til å undervise vokabular og enkle vendinger evt. bruker vedlagte manus.

Oppgaven lager du slik at du vet at eleven kan snakke ut fra direkte erfaring. Dersom eleven sliter med lese- og skrivevansker, vil skriftsspråk være vanskelig og derfor kan opplevelser fra verksted være en mulig vei inn i det muntlige språket deres.

Kompetansemålet er fra muntlig kommunikasjon, og her skal de øve på å "innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om... faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram". Det går også an å knytte vurderingen til kompetansemåler "tolke og bruke teknisk... informasjon i kommunikasjon".

Dersom programfaglærer vil lage en vurdering så kan han/hun bruke kompetansemål fra Produksjon: "forklare gangen i en arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt og/eller dokumentasjon og kvalitet: "vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarder".

GLF: Muntlige ferdigheter i engelsk er å kunne lytte, tale og samhandle ved å bruke det engelske språket. Det betyr å vurdere og tilpasse uttrykksmåter til formål, mottaker og situasjon... Utvikling av muntlige ferdigheter i engelsk innebærer å bruke det muntlige språket gradvis mer presist og nyansert i samtaler og i andre typer muntlig kommunikasjon.

Resultatet av dette undervisningsopplegg vil forhåpentligvis gi de elevene som sliter med muntlig kommunikasjon en mulighet til å få en vurdering som gjør at de mestrer dette kompetansemålet.

Det er viktig at elevene har gjennomgått teori og praksis i programfaget før du setter i gang med opplegget.

Forslag til vurderingskriterier som være et utgangspunkt for klassesamtalen i forkant:

Under middels

Middels

Over middels

 

Tid

Det mangler litt på tidskravet

Holder tiden

Holder tiden

 

Kontakt med tilhørerne

   

Har liten kontakt med samtalepartner

Har noe kontakt med samtalepartner

Har god kontakt med samtalepartner

 

Innhold

Stoffet preges av referat

Stoffet preges både av referat og noen vurderinger

Stoffet preges av selvstendige vurderinger

 
 

Presentasjonen inneholder få eksempler

Presentasjonen inneholder noen eksempler

Presentasjonen inneholder forklarende og illustrerende eksempler

 

Språk

Språket er mindre tilpassa situasjonen

Språket er tilpassa situasjonen

Språket er tilpassa situasjonen med faguttrykk

 
 

Bruke språket mindre flytende

Har noen problemer med å bruke språket flytende

Bruker språket forholdsvis flytende

 
 

Lite ordforråd

Middels ordforråd

Bra og variert ordforråd

 
 

Dårlig uttale

Middels uttale

Korrekt uttale

 

Vurdering knyttet til læringsmålet:

innlede samtalen

Hvor mye hjelp? Hvor mange spørsmål?

holde i gang samtalen

Hvor mye hjelp? Hvor mange spørsmål?

avslutte samtalen

sammendrag, konklusjon, en helhetlig tanke om samtalen?

faglige emner

riktig bruk av fagterminologi?

 

Det beste er å få tilgang til sammenføyningsverksted eller et annet verksted med sveiseutstyr. Et alternativ er å bruke bilder av verksted og utstyr eventuelt også produkter som eleven har laget.