Shopping malls

Beskrivelse: 

Sikkerhet og trygghet på et kjøpesenter. En leseoppgave som bruker ord og uttrykk om kjøpesenter. Leseteksten tar for seg "Security and safety in a shopping mall".

Leseteksten gir grunnlag for muntligaktivitet basert på stikkord / keywords eleven noterer.

Keywords som grunnlag for tekstskaping gjennom bruk ar skriverammer.

Lesetrening og ordinnlæring. Muntlig bruk av språket. Lage tekster ved hjelp av skriverammer og nøkkelord/keywords.