In the Garage

Beskrivelse: 

Elevene presenterer ulike arbeidsoperasjoner de utfører i verkstedet. Powerpoint med illustrerende bilder de har tatt selv.

Opplegget øver ordinnlæring, muntlige, kommunikative og digitale ferdigheter.

La elevene selv velge arbeidsoperasjon. Det er ikke nødvendigvis en ulempe at de jobber i par, da de ofte jobber sammen i verkstedene.

Utarbeid en skriftlig "steg-for-steg" prosedyre, gjerne på norsk først, og gjerne også kvalitetssikret i samarbeid med programfaglærer.

Ta bilder for å visualisere presentasjone. Det mest nyttige og morsomme er erfaringsmessig at elevene tar bilder selv når de utfører arbeidet i verkstedet.

Øv og presenter.

Oppleggget differensieres ved at de svakere elevene velger mindre kompliserte arbeidsoperasjoner.

Presentasjonen bør inneholde mest mulig bilder og minst mulig tekst, slik at elevene viser at de kan forklare ved å bruke sitt eget ordforråd.

Presentasjonene blir klart best hvis elevene selv har tatt bildene i stedet for å hente disse på nettet.

Andre forslag til arbeidsoperasjoner:

- hjulskift med fokus på hms

- skifte av bremseklosser og skiver

- oljeskift

- trykktesting av kjølesystem

- kontroll av kjølesystem

- måle spenningsfall i lyskrets

- kontroll av lys og beskrivelse av lysutrustning