Rapport fra PTF

Beskrivelse: 

Eleven skal ta utgangspunkt i en aktivitet, en konflikt, en rutinesituasjon – en opplevelse der hun var nødt til å ta en avgjørelse der og da. Eleven skal også si noe om hvordan hun reagerte og hva hun gjorde. Situasjonen skal beskrives på en saklig og objektiv måte. Se vedlegg for forslag til mal for rapport.

Rapporten skal leveres inn og vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Se også vedlegg for eksempel på praksisrapport med og uten kommentarer. Rapporten som tekst er ikke dårlig, men har forbedringspotensiale på innholdssiden.

Ta utgangspunkt i en (1) aktivitet, en konflikt, en rutinesituasjon – en opplevelse der du var nødt til å ta en avgjørelse der og da om hvordan du skulle reagere og hva du skulle gjøre.

1. Beskriv situasjonen på en saklig og objektiv måte.

a. Hva slags situasjon var det?

b. Hvem var involvert (= med i situasjonen)?

c. Hva var utfordringen?

d. Hva valgte du å gjøre?

e. Hva skjedde videre?

2. Reflekter over hva du gjorde:

a. Hvilke hensyn tok du? Var det noe du valgte å se bort fra?

b. Fungerte løsningen du valgte, godt for barna?

c. Dersom du fikk noen tilbakemeldinger fra de voksne på det du gjorde: Hva var det de mente om løsningen du valgte?

Det gis vurdering godkjent/ikke godkjent i fagene PTF og norsk.