Teknisk ordforråd

Beskrivelse: 

ALIAS - Forklar og gjett teknisk ord før tiden er ute.

Læringsmål - Forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram.

Spiller spill. Snu timeglasset og forklar ALIAS-ordet for laget ditt. Du har bare ett minutt på deg, uttrykk deg enkelt og tydelig, slik at laget ditt gjetter ordet så fort som mulig.

Ressurser

1.Elevene skal jobbe med tekniske ord alene – 30 minutter

2. Læreren skal sjekke at elevene forstår oppgaven igjen og om de har noen spørsmål.

3. Elevene jobber i to grupper (4 – 6 stykker) og forbereder seg til spill – 20 minutter.

4. Spiller spill. Snu timeglasset og forklar ALIAS-ordet for laget ditt. Du har bare ett minutt på deg, uttrykk deg enkelt og tydelig, slik at laget ditt gjetter ordet så fort som mulig. Elevene må huske at du ikke kan røpe det riktige ordet på noen måte, men må forklare det med dine egne ord!Hvem kommer først i mål og vinner spillet. (Cirka 35 minutter).

  • Læreren kan vurdere elevene gjennom hele opplegget.Kan gi vurdering underveis og til slutt.
  • Elevene har et skjema, de kan vurdere egen innsats, kunnskap etter at de er ferdig med teknisk stikkord.

læreboka