Lokale restauranttilbud - tekster om mat og servering

Beskrivelse: 

Med utgangspunkt i restauranttilbudet i nærmiljøet jobber vi med tekster (lesing og skriving) i norsk- og engelskfaget.

Del 1: Lesing av restaurantanmeldelser

Vi starter med å fokusere på restaurantanmeldelse som skiftlig sjanger. Både i norsk og engelsk leser vi typiske eksempler på restaurantanmeldelser og snakker om hva som kjennetegner disse tekstene. På engelsk jobber vi også med å ordforrådsarbeid og lærer oss ord/uttrykk som brukes for å beskrive mat og servering på restauranter. Som intro til opplegget har vi en 20-spørsmål-oppgave i begge fagene.

Del 2: Produsere egne tekster om det lokale retsuranttilbudet

Del to av opplegget går ut på å produsere egne tekster om det lokale restauranttilbudet, etter mønster fra tekstene vi så på tidligere. I norsk skal elevene selv velge en lokal restaurant og skrive en anmeldelse av denne. I engelsk skal de presentere det lokale restauranttilbudet i en restaurantguide for turister.

En mulig oppfølging kan være en muntlig presentasjon av det de har skrevet.

Lesing av yrkesretta tekster både på engelsk og norsk.

Lære om strukturer og kjennetegn på restaurantanmeldelser.

Jobbe med ordforråd som omhandler lokalt restaurantliv på engelsk.

Det skriftlige arbeidet vurderes med karakter.

Restaurantguiden på engelsk leveres som gruppearbeid.