Tverrfaglig presentasjon fra verkstedet

Beskrivelse: 

Elevene danner grupper på 2-3 personer for å lage en presentasjon av et maskinelement fra verkstedet. Fagene som skal representeres blir norsk, engelsk og dokumentasjon og kvalitet.

Elevene velger selv hva de skal presentere, men det må være et produkt som er på verkstedet på den aktuelle skolen.

De må ved hjelp av produktets bruksanvisning komme fram til hvordan produktet er bygget opp og hvordan det virker. Bruksanvisningen skal være på norsk (i følge norsk lov), men elevenes presentasjonen skal være på engelsk. Selve presentasjonen skal være på 3-5 min per person.

Arbeidet skal gjøres i løpet av en 14-dagers periode. 18 timer totalt fordelt på de to ukene. Dette uten presentasjonen.

Elevene må lære den engelske termonologien på verkstedet. Elevene vil bli vurdert individuelt på innholdet, språket og strukturen på oppgaven.

Alle faglærerne vurderer elevenes presentasjon.

Elevene lager presentasjonen i løpet av en 2-ukersperiode hvor faglærere og programfagslærer er tilgjengelig på tvers av sine egne undervisningstimer. En dobbeltime brukes til framlegget.

Elevene blir indivudielt vurdert ut fra engelsk språk, teknisk innsikt de har om produktet, hvor avhengig de er av manuskriptet, samt teknologiske hjelpemidler ved framlegget.

Karakterene blir gitt i engelsk og dokumentasjon og kvalitet (evt prosjekt til fordypning).

Verksted, glosebøker, bruksmanualer, datamaskin, bibliotek, faglærere, fleksibel timeplan.