Yrkesretta prosjekt i engelsk: Restaurant Wars

Beskrivelse: 

Det følgende er et engelskprosjekt som ble gjennomført på restaurant- og matfag ved Hammerfest videregående skole våren 2011. Prosjektet fungerte godt, og elevene opplevde mye læring og glede ved å jobbe med dette. Det opplevdes både som relevant for deres videre yrkeskarriere og som spennende, i og med at det har et stort konkurranseelement innebygd i seg.

Prosjektet er basert på tv-serien «Top Chef» og spesielt på en del innenfor dette programmet som blir kalt «Restaurant Wars». Dette er også navnet vi har valgt å bruke på vårt prosjekt. «Top Chef» er et ganske standard reality show der man samler mange kokker og lar dem konkurrere om tittelen som Top Chef. Vinneren får en jobb på en topp restaurant i tillegg til en pengepremie.

Et stykke ut i konkurransen, når det er ca. 10 deltakere igjen, gjennomføres Restaurant Wars. Dette går ut på at de gjenværende deltakerne blir delt inn i to lag og får beskjed om å starte sin egen restaurant. Her må de gjøre alt selv. De må velge ett konsept for restauranten sin, komme på et navn og en logo, innrede og handle inn til restauranten (både dekor og matvarer), planlegge og utføre en meny og fordele roller seg i mellom på gruppa. Til slutt er dommerne innom begge restaurantene og kårer en vinner.

Dette er det vi baserte oss på for vårt prosjekt. Først starter vi med å se en episode av «Top Chef» der de gjennomfører «Restaurant Wars» (det finnes mange sesonger og flere mulige episoder å velge mellom). Dette gjør vi for at elevene skal bli kjent med konseptet og forstå bedre hva vi vil be dem om å gjøre, men også fordi dette er noe som vil engasjere de fleste elever. Mange av dem kjenner også til serien fra før og gleder seg til å være med på dette.

Etter at elevene har sett episoden, deles de inn i lag (vi hadde to lag både for enkelthetsskyld og på grunn av klassestørrelse, men det er også mulig å ha flere lag dersom man har en større klasse). Her kan man velge om elevene får velge seg samarbeidspartnere selv, om det skal deles inn av lærer eller om det skal være en mer tilfeldig trekning. Etter at elevene er delt inn i grupper må de gå sammen og starte planleggingsfasen. Her må de bestemme seg for et konsept (meksikansk, asiatisk, sushi, italiensk, tradisjonskost, fusion etc., det er utrolig mye å velge i på dette området), de må bestemme seg for et navn på restauranten, lage en logo og fordele roller seg i mellom. Dette skal også dokumenteres skriftlig, både hva de bestemmer seg for og hvordan de kommer frem til det. Til slutt må de kunne sette sammen en treretters meny som sammenfaller med konseptet de har valgt.

Nå kommer vi over i den praktiske (og mest tidkrevende) delen av prosjektet – den praktiske gjennomføringen. Elevene skal, etter at de er ferdige med all planleggingen og har levert inn sin skriftlige del, gå på kjøkkenet og begynne å lage rettene de har på menyen sin. Det blir nå en reell konkurranse både mht tidsbruk, presentasjon og kvalitet på rettene de presenterer. Arbeidet og intensiteten vil også gjenspeile hvor travel hverdagen på et restaurantkjøkken faktisk er.

Når gruppene så er ferdig med å lage en forrett, hovedrett og dessert, skal de presentere smaksprøver av disse for et dommerpanel bestående både av engelsklærerne og programfaglærerne deres. De vil da bli scoret i et poengsystem basert på Michelinstjernesystemet i forskjellige kategorier. Det er som i Michelinguiden mulig å oppnå maks tre stjerne i hver kategori. Den restauranten med mest stjernet totalt blir vinneren og får en premie (vi valgte å bruke penger fra egen lomme til å kjøpe kokebøker til dem, men dette er opp til den enkelte lærer. Kanskje er også skolen villig til å sponse for eksempel kinobilletter eller lignende i premie).

Til slutt satte vi oss ned og spiste av de forskjellige rettene sammen og hadde det hyggelig og sosialt etter en hektisk og spennende arbeidsøkt. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger både fra elever og programfaglærere om at dette var noe de syns hadde vært både artig, spennende og lærerikt og de ville gjerne gjøre det også flere ganger.

Intro (ca en time): Se en episode av "Top Chef"

Planleggingsfase (2-4 timer): Elevene deles inn i grupper og starter arbeidet med å planlegge sin egen restaurant.

Praktisk gjennomføring (6 timer): Gruppene lager maten og forbereder servering. I siste del serveres maten til dommerpanelet.

De utfordringene vi ser med et slikt prosjekt er selvfølgelig at det er vanskelig å gjennomføre det innenfor de få engelsktimene vi har i uka. Man må enten samle opp timer og avspasere på et annet tidspunkt, eller lærene må jobbe utenfor sin oppmøtetid slik vi valgte å gjøre. Slike prosjekter fordrer også et tett samarbeid med programfaglærerne, og vi var også avhengige av å få bruke av deres tid til å få gjennomført alt. Til slutt kommer den økonomiske biten inn, hvem skal kjøpe premier og hvor dyre og fine skal disse eventuelt være. Det sier seg selv at en enkeltlærer kanskje ikke ser seg i stand til å kjøpe flott premier dersom han/hun ikke kan få dette (eller deler av det) sponset av skolen.