Work procedure

Beskrivelse: 

Elevene skal lage prosedyrer for arbeidsoperasjoner på engelsk mens de er ute i praksis. Dette vil ende opp i både skriftlig og muntlig sluttprodukt som kan vurderes med karakter av både yrkesfaglærer og engelsklærer.

Opplegget kan brukes på alle yrkesfaglige linjer.

Elevene skal lage prosedyrer for arbeidsoperasjoner på engelsk mens de er ute i praksis. Dette vil ende opp i både skriftlig og muntlig sluttprodukt som kan vurderes med karakter av både yrkesfaglærer og engelsklærer.

Vurderes med karakter både muntlig og skriftlig i engelsk, og karaktervurdering av innhold av yrkesfaglærer.

Elever i praksisperiode og tett samarbeid mellom yrkesfaglærer og engelsklærer.