Dialog på arbeidsplassen i tegnefilmform

Beskrivelse: 

Elevene skal i løpet av økta skrive en dialog på engelsk i tegnefilmform. De skal bruke sine digitale ferdigheter, og kunnskap fra programfagene til å formulere en dialog som kunne foregått på arbeidsplassen sin. Elevene står fritt til å dikte hva som skjer i filmen, men målet er at dialogen skal være knyttet opp mot noe som de har hatt om i programfagene sine.

Ressurser

Læringsmål:

  • elevene skal bruke faguttrykk i egen skriving på engelsk
  • elevene skal bruke digitale hjelpemidler for å kunne uttrykke seg på engelsk
  • elevene skal bruke kunnskap fra programfagene til å formulere en dialog fra arbeidsplassen sin

Læreren skisserer hva elevene skal gjøre i løpet av økta (lage en tegnefilm med en dialog fra arbeidsplassen, der de skal bruke faguttrykk fra programfagene som en del av teksten). Læreren logger på goanimate.com og viser elevene hvordan man oppretter en profil. Elevene kan også logge seg på via Facebook. Læreren gjennomgår de grunnleggende tingene man bør kunne for å lage seg en tegnefilm (velge bakgrunn, sette inn figurer, velge stemme og skrive inn tekst i tekstboksene).

Elevene skal deretter sette i gang med å lage en film. De må finne ut hva dialogen skal handle om, og hva som skal skje undervegs.

Til slutt kan læreren få elevene til å publisere filmene. Dette kan for eksempel gjøres på en felles Facebookside for klassen eller på Youtube, hvis dette er ønskelig.

PC og en konto på goanimate.com