Planlegge et vaffelmåltid

Beskrivelse: 

Tverrfaglig undervisningsopplegg i matematikk og naturfag der et vaffelmåltid skal planlegges. I matematikk skal elevene arbeide med volum, forhold og prosent. I naturfag skal elevene arbeide med å finne næringsinnholdet i vaflene.

Elevene arbeider i grupper på 2-3 personer. Når vaflene skal lages jobber tre og tre grupper sammen. Oppskriften skal derfor beregnes til antallet personer på tre grupper.

Hver gruppe får utdelt en øse formet som en halvkule. Det skal gå en øse per vaffel. Ved hjelp av øsen skal elevene finne ut hvor mange liter røre de må lage. Basert på denne utregningen skal de gjøre om på vaffeloppskriften slik at den passer til riktig antall personer.

Elevene skal regne ut innholdet av energigivende næringsstoffer i to vaffelplater og vise prosentvis fordeling i et sektordiagram. De skal også foreslå endringer av oppskriften som vil gjøre vaflene sunnere.

Det skal serveres saft til måltidet. Hver gruppe får utlevert et glass. Ved hjelp av glasset skal elevene finne ut hvor mye ferdigblandet saft som skal lages og deretter regne ut hvor mye konsentrert saft og hvor mye vann de trenger.

Se vedlagt oppgave

Vi gjennomførte undervisningsopplegget som en semesteravlutning med en elevgruppe fra Helse- og oppvekstfag. Elevene leverte en skriftlig rapport fra planleggingsøkten som ble vurdert av matematikk- og naturfagslærerne med karakter.

Til planleggingsøkten trenger hver gruppe en øse formet som en halvkule, et glass som det skal serveres saft i og måleredskap for lengdemåling (linjal).

Selve vaffellagingen bør gjennomføres på et undervisningskjøkken.