Artikkeloppgåve om avfallshandtering

Beskrivelse: 

Arbeid med sjangeren saktekstar skal munne ut i at eleven skriv ein artikkel med tema frå programområdet sitt.

Gjennom samtale, lesing og arbeid i klassen får ein sjå på korleis saktekstar er bygd opp. Ein ser på ulike typar innleiing, argumentasjon og avslutning og elevane får prøve seg på dei ulike delane sjølve.

2 doble økter der ein brukar tid på sjølve sjangeren saktekst. Jobbar med å prøve seg på å skrive ulike typar innleiingar og avslutningar. På NDLA ligg det også nokre oppgåver om korleis ein argumenterer som kan vere fine å bruke som bevisstgjering.

Elevane får utdelt ei kort matrise saman med oppgåva. Går igjennom faglege mål saman med elevane.