Visit a wiseman - work experience

Beskrivelse: 

This is a lesson based on a cooperative learning structure from Spencer Kagan and Jette Stenlev. It is to be used after work experience for students to share and reflect on their experiences. It predominantly involves oral work but can also be completed with the group producing a short text.

  1. Alle elever er i gruppe på maks 4 elever
  2. De fire wisemen (uavhengig av gruppe) stiller seg i hver sitt hjørnet i klasserommet og skal være forberedt på å fortelle om opplevelsen sin.
  3. En fra hver gruppe går på besøk til en av de fire "wisemen".
  4. Hos denne får elevene høre om opplevelsen og stiller oppklarende spørsmål.
  5. Hvert gruppemedlem (inkludert wisemen) går tilbake til sin gruppe og en etter en forteller de til gruppen hva de hørte. Gruppen drøfter i etterkant det som skjedde og hvordan det kunne ha blitt håndtert. Eventuelt skriver gruppen noen tips om hvordan unngå eller håndtere de utfordringene vismannen fortalte om.

Dette er et opplegg basert på konseptet "Cooperative Learning" og strukturen "Besøk en viseman". Strukturene i Cooperative Learning skal følge disse 4 prinsipper:

  • Samtidig interaksjon
  • Avhengig av positiv involvement: Eleverne har fordel av at de andre bidrar
  • Individuell ansvarlighet
  • Lik deltagelse: Alle deltar

Forberedelse:

I etterkant av en praksisperiode skal elevene skrive/fortelle (videopptak) om en utfordrende opplevelse med en kunde, bruker eller kollega.

Læreren velger fire av de mest interessante opplevelsene som elevene har skrevet/fortalt om og de fire elevene blir the "wisemen" som skal dele sine opplevelser.