Clans and kilts

Beskrivelse: 

Elevene skal lage en presentasjon og skrive en tekst der de presenterer en av de skotske klanene. De må finne klanens kilt og beskrive mønsteret og hva slags stoff som brukes til kilten. Videre skal de finne klanens historiske bakgrunn sett i lys av Skotlands historie.

Parvis jobbing som skal resultere i en digital presentasjon og en skrevet tekst. Elevene prøves i både skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Siden det er pararbeid, er det viktig at elvene fordeler arbeidet mellom seg. Første steg er å finne en klan ved hjelp av lenkene, deretter må de bruke klanens nettsted til å finne informasjon om kilt, historie og hva slags stoff som brukes til kilten.

Elevene skal lage en digital presentasjon der fokus er bilder og overskrifter. Her legges det vekt på muntlig framstillingsevne.

Det skal skrives en tekst der de skal presentere klanen, historien, kilten og beskrive mønster og stoff. Det må presiseres for elevene at de må bearbeide de tekstene som brukes fra nettsteder.

1 Finne klan

2 Samle informasjon og bearbeide denne til "eget"

3 Lage digital presentasjon med bilder og overskrifter + kilder

4 Skrive en tekst

5 Holde presentasjon