Forhold: Det gylne snitt og menneskekroppen

Beskrivelse: 

Dette er en praktisk øvelse hvor elevene måler avstanden fra gulv til navle, fra navle til isse osv. Siden skal de regne ut forholdet mellom de ulike størrelsene for så å oppdage at det gylne snitt går igjen i menneskekroppen. Det er en rekke andre gylne snitt i menneskekroppen; f.eks. bredden på munnen dividert med bredden på nesen eller bredden på de to fortennene dividert på høyden på tennene. Det gylne snitt definerer ofte det vi i vår kultur oppfatter som et pent ansikt og en velproporsjonert kropp. Dette kan elevene utforske videre på egenhånd

Hensikten er å lære elevene forhold mellom to tall på en praktisk måte. Man kan lett utvide dette til å jobbe litt med Fibonaccitallene og kanskje Fibonaccispiralen.

Opplegget går rett på aktiviteten. " TA MÅL". Elevene måler på hverandre og fyller inn i tabellen. Det er 6 mål som skal tas. Så skal elevene regne ut forholdet mellom målene som er tatt, f.eks. forholdet mellom avstanden fra gulvet til navlen OG avstanden fra gulvet til kneet. Resultatene skal bli rett i nærheten av 1,618.

Alle forholdstallene i klassen settes inn i en samletabell og gjennomsnittet regnes ut.

Målebånd.