Lage softis

Beskrivelse: 

Innhold: Lage softis

Læringsmål:

  • Kunne planlegge og gjennomføre et forsøk i sammarbeid med andre. Anslå målusikkerhet og vurdere mulige feilkilder
  • Drøfte spørmål knyttet til ernæring

GF: Lese, skrive og regne

Metode: Forsøk

Sluttprodukt: Iskrem

Se vedlegg undervisningsopplegg

Undervisningsopplegget kan godt legges opp slik at kompetansemålet ernæring tas mer med inn i tillegg til fokus på varmeoverføring.

Viktig at elevene refleketere hva som skjer, og at det settes av tid til dette.

Klasserom eller kjøkken