Lage ballkasse

Beskrivelse: 

Illustrasjon: Rolf Liebich

Det skal lages ballkasser til oppbevaring av treningsfotballer. Kassene skal stå inn til en vegg på lagerrommet i klubbhuset. Elevene skal jobbe med geometriske utfordringer, beregne diametre, høyder/lengder og volumer og tilpasse en eller flere alternative løsninger på utfordringen.

Med 3 ulike ballstørrelser, må elevene pusle litt med tallene og finne/prøve seg fram til en eller flere mulige løsninger på hvordan kassene kan lages.

Det skal også beregnes materialvalg, priser og ev. kostnadskalyler...

Ressurser

Tegne opp / skissere arbeidsoppdraget på tavla, for å sikre at elevene forstår hva de skal jobbe med og hva slags problemstillinger som dukker opp. Hvordan disponere plassen for kassene ? Hvor høye kan de være, hva med bredde, skal de kunne løftes mm..

Her er flere delmål, som kan vurderes hver for seg.

Geometri : beregne og forstå sammenhenger mellom diameter og omkrets, finne volumer og plass i rom.

Økonomi: søke opp priser, kostnadsberegne og prise en produksjon.

Programfaglig : materialvalg, skissere/tegne/planlegge et arbeid.

klasserom m/tavle, skrivesaker, linjal, egnet papirformat, PC og nettilgang,

Aktuelle lenker til materialleverandører.