Kjøttsuppe - lapskaus og tall

Beskrivelse: 

Foto: Amendor AS. Lisens: CC-by-sa.

Lapskaus eller kjøttsuppe:

Lag en oppskrift etter menystandard.

Beregne ingredienser (ta i betraktning svinn),

Beregne mengde og priser.

Synkoniser gjerne undervisningsplanene i matfag og matematikk, slik at elevene har gjennomgått endel svinnberegninger.

Beregningene gjøres (i hovedsak) først i klasserommet med både matematikk- og kjøkkenlærer(e) tilstede, så går alle på kjøkkenet og prøver teorien ut i praksis.

Målet er ikke først og fremst å lage en ferdig rett som skal spises, men å vise regning i praksis, og betydninga av det.

Dersom maten spises etterpå, regnes det som rein “bonus”.

Læringsaktivitet er i hovedsak i matematikk: prosentregning med tilhørende svinnberegninger, bruk av regneark, tabeller og lignende.

I matfaget er det flere tillagingsaktiviteter samt produktutnyttelse og avfallsbehandling.

Kan svinnet reduseres? Kan avskjær og lignende utnyttes? Hva med kostnader og lønnsomhet.

Avtal med kjøkkenlærer om innkjøp av ingredienser, slik at dette er klart etter at du har gjennomgått matematikken som tilhører.