Løsemidler, faresymboler - Forsøk

Beskrivelse: 

Løsemidler og faresymboler.

Forsøk:

Del I: Ulik tetthet og løselighet hos kjente husholdningsstoffer.

Del II: Løsemidler og løselighet - maling fra verkstedet,

Svanemerking og faresymboler på maling/løsemidler/såpe.

For en enklere introduksjon til faresymboler er å benytte A3 ark med farsymboler, som gjelder for stoffer og kjemikalier. For Bygg- og Anleggsteknikk er dette symboler de skal bli kjent med. Jeg laminerte flere A3 utgaver av disse faresymbolene, og sendte elevene ut og ba de spørre elever, lærere, kantinepersonale osv om de kjente til disse symbolene og hva de sto for. Jeg tapet opp alle symbolene, hver for seg på tavla, og så fikk elevene skrive på, etter hvert som de kom tilbake, om de hadde truffet personer som kunne noe om symbolene.