Utveksling

Beskrivelse: 

 

Ved å se på et reimdriftopplegg, evt et kjededriftoppsett,i verkstedet, får elevene en introduksjon til utveksling og etter hvert formelen for dette.

 

I verkstedet blir elevene bedt om å

1.Måle diameteren på begge hjulene.

2.Tegne en skisse som blir målsatt.

3.Sette av ett krittmerke på begge hjulene og se om utvekslingen kan anslåes;

(Utvekslingen er hvor mange ganger det lille hjulet må gå rundt, for at det skal tilsvare en omdreining på det store hjulet.)

4.Vurderer om det er det lille eller det store reimhjulet som går fortest rundt. Hvorfor er det slik?

5.Arkene samles inn og leveres (tas med) til matematikktimen.

 

I matematikktimen:

1.Arbeidsarket fra verkstedet blir delt ut.

2.Elevene regner med forhold mellom diametere og omdreininger.

3.Elevene lærer definisjonen på forholdet mellom to tall.

4.Elevene lærer å regne med formelen.

5.Elevene lærer definisjonen på utveksling.

Startes i verkstedet med opplegg for kjededrift, avsluttes i matematikktimen.