Matematikk og fiskemåltid

Beskrivelse: 

Foto: Amendor AS. Lisens: CC-by-sa

Fiskemiddag; filetere fisk og beregne svinnprosent.

Lag en oppskrift etter menystandard.

Beregne ingredienser.

Beregne mengde og priser.

Synkoniser gjerne undervisningsplanene i matfag og matematikk, slik at elevene har gjennomgått en del svinnberegninger.

Beregningene gjøres (i hovedsak) først i klasserommet med både matematikk- og kjøkkenlærer(e) tilstede, så går alle på kjøkkenet og prøver teorien ut i praksis.

Målet er ikke først og fremst å lage en ferdig rett som skal spises, men å vise regning i praksis, og betydninga av det.

Dersom maten spises etterpå, regnes det som rein “bonus”.

Læringsaktivitet er i hovedsak i matematikk: prosentregning med tilhørende svinnberegninger, bruk av regneark, tabeller og lignende.

I matfaget er det flere tillagingsaktiviteter så som filetering av fisk samt produktutnyttelse og avfallsbehandling.

Avtal med kjøkkenlærer om innkjøp av fisk og andre ingredienser, slik at dette er klart etter at du har gjennomgått matematikken.