Omregning mellom arealenheter

Beskrivelse: 

HENSIKT MED OPPLEGGET

  • velge fornuftige arealenheter
  • regne om mellom ulike arealenheter
  • gjøre overslag og vurdere om svarene virker rimelige

Hensikten med opplegget er å lage oppgaver som får elevene til å regne om mellom arealenheter, reflektere over hvilke arealenheter de bør bruke og vurdere om svarene virker rimelige.

Gjør om til samme enhet og regn ut svaret: 0,125 m2+6,25 m2+3125,5 cm2

Hvordan kan vi erstatte oppgaven over med andre oppgaver som innbyr til mer refleksjon og at elevene tar i bruk flere løsningsstrategier?

EKSEMPLER PÅ OPPGAVER

Hvor stort areal har disse arkene? Hvilken benevning skal «?» erstattes med?

Hvor stort areal dekker disse arkene til sammen? Løs oppgaven på minst tre forskjellige måter.

Klarer du å finne enda flere måter å løse oppgaven på?

Oppgavene bør løses på mer enn en måte.

  • A3-, A4- og A5-ark i ulike farger.
  • Måleredskaper