Avfallshåndtering på kjøkkenet

Beskrivelse: 

Bevisstgjøre elevene hvordan kildesorteringen foregår på kjøkkenet på skolen, hva som skjer med avfallet når det forlater skolen og hva det kan brukes til i neste omgang. I tillegg kan de som ønsker også ta med en deloppgave der elevene regner på økonomien i løpet av en produksjonsdag i form av svinn og dermed også trekke inn matematikk.

Hvorfor gjenvinne avfall? Hvilke argumenter kan elevene komme opp med etter atde har jobbet med temaet?

Fotoapparat. Prosjektor til framføring. Egner seg for gruppearbeid. Vær observant på at elevene i en klasse kan være fordelt på ulike stasjoner (bakeri, kjøttfag, servitør osv.). Avklar med programfaglærerne om sorteringen foregår likt overalt eller om det er forskjeller. Dette kan ha innvirkning på innholdet i elevenens sluttprodukt (litt ulike resultater) og hvem som evt. bør jobbe sammen i gruppe.