Reklamefilm om miljø og gjenbruk

Beskrivelse: 

PROSJEKTET: Lage en reklamefilm på mellom 30 og 60 sekunder med temaet miljø og gjenvinning.

BESKRIVELSE AV REKLAMEFILMEN:

Det skal lages en reklamefilm med temaet miljø og gjenvinning. Reklamefilmen skal rettes mot ungdom.

Elevene tar utgangspunkt i brosjyrer lærer gir ut. Det kan være f.eks gjenvinning, resirkulering, gjenbruk m.m.

Mediatimer brukes til å produsere film og lage manus.

Naturfagstimer brukes til å gå gjennom den faglige biten

Opptaksutstyr, mulighet for å redigere filmen

Lærer i media finner relevante reklamefilmer på Youtube.com