Emballasjedesign

Beskrivelse: 

Oppgave der elevene skal designe og lage en emballasje som rommer 1 liter. Elevene står fritt til å velge form. En av dimensjonene (høyde eller grunnflate) må låses. Elevene bestemmer selv hvilken og gir denne dimensjonen ønsket størrelse. Deretter beregnes den andre ved å snu om på volumformel (eller ved prøving og forbedring).

Oppdrag til elevene

Du er ansatt i et firma som utvikler nye emballasjetyper. Din oppgave er å lage en emballasje til et nytt flytende produkt. Du står fritt i når det gjelder formen på emballasjen, men du har fått noen krav til arbeidet:

1.Emballasjen skal romme 1 liter

2.For at volumet skal bli riktig må du enten bestemme deg for hva grunnflata skal være og så bruke volumformelen for å finne hva høyden skal være eller du bestemmer deg for høyden og regner ut hva arealet av grunnflata skal være.

3.Du skal lage en arbeidstegning av emballasjen. Tegningen skal være nøyaktig slik at formen på tegningen stemmer med formen til emballasjen. Det skal stå på tegningen hvilken målestokk som er brukt på tegningen og virkelighetsmålene på emballasjen.

4.Du skal lage en fullskala modell av emballasjen din i papp.

Sluttproduktet kan vurderes utfra

  • overenstemmelse mellom arbeidstegning og sluttprodukt
  • hvorvidt emballasjen faktisk rommer 1 liter
  • utseende/design/funksjonalitet

-Måleredskaper: linjaler, målebånd

-Materialer: kartong til å lage prototyp, farget papir til dekorasjon, teip, lim

-Tapetkniver, skjæreunderlag, sakser, tusjer, passer