Måleusikkerhet, Måling av gulvarealet på klasserommet.

Beskrivelse: 

Læreplanmål: Forskerspiren: Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder.

Elevene jobber i grupper og måler og beregner gulvarealet til klasserommet.

Rapport vurderes med karakter fra 1 - 6.

Rom, tavle, meterstokk, kalkulator.