Personlig økonomi, en innføring

Beskrivelse: 

Oppgaven kan brukes som et tverrfaglig prosjekt på Service og samferdsel i fagene matematikk, planlegging og drift og oppfølging. Ellers fungerer oppgaven utmerket godt alene i fagene matematikk, samfunnsfag og selvsagt i økonomifag.

Innhold: Dette er elevenes første møte med regnskap og budsjett. De skal lage personlig budsjett for en gitt måned. De skal ta vare på alle kvitteringer og fakturaer for alt av utbetalinger og innbetalinger for hele måneden, og deretter føre regnskap. Til slutt skal de regne ut avvik, også i prosent, samt forklare årsak til store avvik.

Vi skiller ikke mellom kostnad og utgift, eller likviditetsbudsjett og resultatbudsjett. Vi bruker heller ikke debet/kredit, men + og -. Dette for å forenkle elevenes første møte med budsjett og regnskap. I økonomifaget gjøres dette før de lærer å lage budsjett og regnskap for små bedrifter.

Oppgaven kan løses på papir eller i excel. Involver gjerne elevene i utarbeidelsen av maler, samt hvilke poster som skal være med i budsjett/regnskap. Bruk gjerne SIFO-modellen for å hjelpe å sette beløp på hver post.

Grunnleggende ferdigheter

Regning, lesing, skriving, (digitale ferdigheter).

Hva er personlig budsjett, hvilke poster skal være med? (innbetalinger, utbetalinger)

Sette opp personlig budsjett for neste måned, lage mal sammen

Samle kvitteringer på alle kjøp og ta vare på dokumentasjon på alle innbetalinger i hele måneden. Bilagshåndtering.

Bokføre innbetalinger og utbetalinger

Sammenligne resultat mot budsjett.

Avvikskontroll og forklaring til avvik

Hvorfor lage budsjett?

Hvorfor sammenligne regnskap mot budsjett? Hvorfor gjøre avvikskontroll og kommentere store avvik?

Kan vi overføre dette til familieøkonomien hjemme?

Kan vi overføre dette til bedrifter?

Tavle, prosjektor, kalkulator, blyant, viskelær, mappe til hver elev, SIFO, nettbanken, lånekassen.no, PC, (excel)