Solcelle

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget finnes verktøy for å oppsummere tema solceller (boksskjema), utføre forsøk for å demonstrere oppbygning og bruk av solceller (solcelleblomst) og mulighet for å repetere pensum gjennom spill (a la Alias) og/eller lage plakat.

Verktøyene i dette undervisningsopplegget kan brukes til alle tema i naturfag.

Opplegget fokuserer mye på alle grunnleggende ferdigheter.

  1. Se video om solenergi fra Kraftskolen.no som introduksjon
  2. Lag solcelleblomst som forsøk. Følg oppskrift i vedlegg, hentet fra www.regnmakerne.no. For TIP: Se forsøksbeskrivelsen i vedlegget. Her kan dere bytte ut tresokkel med sokkel dreiet i metall (fag: produksjon, sponfraskillende bearbeiding).
  3. Bruk boksskjema (vedlegg) for å gå gjennom begrepene og få elevene til å forklare tema. For hver overskrift skal hver gruppe finne forklaringer og argumenter som passer til overskriftene. Læreren samler inn alle gruppenes skjema for vurdering, og gir klassen en samlet oversikt.
  4. En gruppe får lage plakat ut fra felles boksskjema. Bruk plakatgenerator (se lenke). Plakaten henges opp i klasserommet. De andre gruppene får lage plakater for andre tema.
  5. Boksskjema kan så brukes til å lage spill a la Alias, som kan brukes som repetisjon av begreper inn mot sluttvurdering og/eller øving til eksamen. For eksempel, laminer og klipp opp kort av hver boks. Spillet går ut på jobbe i par, hvor den ene skal forklare begrepet på kortet, uten å bruke selve begrepet, på 2 minutter (evt. timeglass).

Se lenke til beskrivelse av forsøk for solcelleblomst