Redesign av fordøyelsessystemet

Beskrivelse: 

Elevene skal i grupper på 2-4 lage en tre-dimensjonal figur av fordøyelsessystemet ved bruk av søppel fra den lokale fyllinga. Her vektlegges kunstneriske virkemidler som form, farge og materiale.

De skal også lage en skriftlig innlevering der de redegjør for hva som skjer med maten i de ulike delene av fordøyelsessystemet og hvilke funksjoner fordøyelseskjertlene har.

Et tverrfaglig undervisningsopplegg der fagene naturfag, produksjon og kvalitet og dokumentasjon inngår.

En økt på søppelfyllinga, der elevene selv må finne det de trenger for å lage modellen.

Montering av modellen som gjøres på klasserommet.

I tillegg er det lurt å ha ei eller flere fellesøkter der det jobbes med fordøyelsessystemet, før gruppene begynner på den skriftlige innleveringen.

Selve modellen vurderes med karakter ut fra kunstneriske virkemidler som form, farge og materiale.

Den skriftlige innleveringen om fordøyelsessystemet vurderes med egen karakter.

Tillatelse og tilgang til ei søppelfylling.

Utstyr til montering av modellen som lim, hyssing, ståltråd og lignende.