Run and Read - Healthcare, childhood and youth development

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget er godt egnet som innledning til et større tema, for eksempel dokumentasjon av opplæring i praksisfeltet. Opplegget viser hvordan man kan bruke aktiviteten Løpediktat . Elevene skal samarbeid om å lese, huske, si, lytte, skrive en tekst. Opplegget øver både muntlige og skriftlige ferdigheter og har klar overføringsverdi til andre programområder.

Bilde: Dreamstime

Læringsmål

Elevene skal

 • lære hovedpunkter om et tema i programfag
 • lære samarbeid om tekst
 • få praktisk erfaring med og reflektere over learning skills

Trinn 1: Del klassen i par/grupper

 1. Heng opp tekster, fordel tekstene til gruppene slik at avstand fra gruppe til tekst blir noenlunde lik.
 2. Deltagerne i paret/gruppa skal skifte på å springe til og fra teksten for å lese ord/setning, huske, springe tilbake til gruppa, si ord/setning. En annen elev skriver ned det den første sier.
 3. Fortsett med punkt 3 til alle er ferdige eller til lærer stopper aktiviteten.
 4. Gruppene leser opp det de har skrevet og får sammenligne med originalteksten.

Trinn 2: Refleksjon i grupper

 • Hva erfarte dere med dette?
 • Hvilke sanser brukte dere?
 • Hvilke ferdigheter brukte dere?
 • Var det noe som var vanskelig med denne oppgaven?

Trinn 3: Samtale om dette i plenum, skriv opp alle «learning skills» på tavla.

Trinn 4: Hvordan kan denne aktiviteten overføres til praksis i barnehage eller SFO? Diskuter i gruppa og noter forslag.

 

Refleksjon over erfaring, hva de lærte av oppgaven i punkt 3-5.

 • Refleksjonsnotat fra praksis

Etter praksis skal eleven skrive om/dokumentere, hva de har gjort i praksisperioden, og aller helst beskrive hvordan de brukte denne aktiviteten i f.eks begrepslæring.

Aktiviteten virker kanskje kaotisk, men den slår godt an og elevene slår seg løs. Jeg har brukt aktiviteten på andre programfag på yrkesfag med annen tekst, for eksempel Safety precautions, og gutter som jenter på VG1 eller VG2 viser stort engasjement. Barne- og ungdomsarbeiderelevene har selv sett overføringsverdien til egen praksis, og kommet med gode forslag til hvordan de kan bruke leker, symboler, farger og så videre istedenfor tekst. I tillegg utrykker de sin forbauselse over hvor mange sanser og ferdigheter de får brukt i denne ene aktiviteten.

Lærer deler klassen inn i par eller grupper på tre.
Lærer kopierer teksten i like mange eksemplar som det er grupper. Teksten skal henges på veggen, husk tape.