Energisparing - oppussing av gammelt hus

Beskrivelse: 

Hvordan pusse opp huset og samtidig spare energi?

Hva mener du?

Grubletegning over emnet energisparing i hjemmet. Elevene skal prøve å komme med egne svar på spørsmålet utfra sine forkunnskaper.

Nytteverdi for elever? Bevisstgjøring!

Håndtverkere blir ofte rådspurt ved oppussing av gamle hus.

Pc og videokanon