Open pit mining

Beskrivelse: 

Elevene leser tekster om ulike typer dagbrudd og nødvendig utstyr for å drifte disse. De jobber i grupper og lager en presentasjon som fokuserer på en type drift. Opplegget tar omlag 6 skoletimer.

Læringsmål:

 • Gi eksempler på ulike typer dagbrudd og kunne bruke relevante ord og uttrykk
 • Forklare hvordan ulike gruver krever forskjellig utstyr
 • Drøfte samfunnsmessige konsekvenser ved den aktuelle gruvedriften
 • Lese og forstå tekst om ulike gruver
 • Produsere en presentasjon om en type gruvedrift og utstyret som kreves

Grunnleggende ferdigheter

 • Lese fagtekster
 • Bruke digitale presentasjonsverktøy
 • Tolke/lage diagrammer
 • Muntlig kommunikasjon gjennom gruppearbeid og presentasjon
 1. Del inn klassen i grupper på 3.
 2. Klargjøre sentrale ord og uttrykk i plenum.
 3. Innledningstekst deles ut til hver gruppe. Gruppene leser teksten høyt og bestemmer seg for hvilken type dagbrudd de vil jobbe med. Ingen velger samme gruppe, med mindre det er flere grupper enn typer dagbrudd.
 4. Gruppene planlegger en presentasjon sammen. Før de begynner å arbeide individuelt må de kunne legge fram en skisse over presentasjonen samt arbeidsdeling.
 5. Elevene bruker nettressursene til finne nok materiale til presentasjonen.
 6. Presentasjonene gjennomføres. Forbered publikum på at de må stille spørsmål slik at alle gruppene får øvd seg på spørsmål fra salen. Alle gruppene får også tilbakemeldinger fra klassen/lærer hva de gjorde bra og hva de kunne gjort annerledes.

Vurdering av muntlige presentasjoner (se skjema), samt kommentar til gruppeprosessen. Fokuser på disse to læringsmålene gjennom generelle samtaler:

 • Gi eksempler på ulike typer dagbrudd og kunne bruke relevante ord og uttrykk
 • Lese og forstå tekst om ulike gruver

Fokus på disse læringsmålene under vurderingen av presentasjonene:

 • Produsere en presentasjon om en type gruvedrift og utstyret som kreves
 • Forklare hvordan ulike gruver krever forskjellig utstyr
 • Drøfte samfunnsmessige konsekvenser ved den aktuelle gruvedriften

Pc og prosjektor. Tavle.