Avfallshåndtering byggfag - naturfag - norsk yrkesretting

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegg for yrkesretting av naturfag og norsk mot bransjelære i bygg- og anleggsteknikk vg1. Undervisningsopplegg om avfallshåndtering, kildesortering og resirkulering.

Teori, ekskursjon, rapport og presentasjon