Dødelig dose

Beskrivelse: 

Metode: Praktisk arbeid, regning, måling, rapport, se og bruke ferdig saltvannsoppløsning.

Må lære seg å se sammenhengen mellom brøk og prosent og tierpotenser.

Eleven skal lære å fordoble og fortynne, lære å blande til riktig mengde og målenøyaktighet.

Grunnleggende ferdigheter blir tatt med i vurderingen.

  • Å regne
  • Å lese
  • Å skrive - rapport, elektronisk pasientjournal
  • Muntlig. Informasjon til pasient og eventuelt muntlig rapport

Sluttprodukt - rapport med utregninger og forklaringer

Ressurser

Det er viktig at eleven har noe forkunnskaper.

Eleven skal ha undervisning om sårbehandling og begrepsavklaring på forhånd.

Rapportskriving.

Må kunne brøk, tierpotenser og prosent.

Refleksjon/Vurdering:

Vurdering av det praktiske arbeidet og rapporten som skal leveres inn på Fronter.

a. Hva skal vurderes? Er det arbeid som skal leveres inn i Fronter?

b. Sette en karakter i de ulike fagene? Sette karakter i hvert fag

Utstyr:

Vekt målesylinder

Kolbe

Salt

1 liter med 9% løsning -

9mg pr ml vann

91 ml vann og 9 mg salt

Eleven kan gjerne bruke felleskatalogen for å se hva ferdig produkt inneholder.

http://www.felleskatalogen.no/medisin/