En drittjobb

Beskrivelse: 

Dette er tenkt som et dokumentasjonsprosjekt av en praktisk arbeidsoppgave, hvor norskfaget og bransjelære samarbeider. Utgangspunktet er et faktisk utført stykke jobb: En reparasjon av et kloakkrør. Men opplegget kan også tilpasses andre typer av arbeidsoppgaver.

Her inngår alle de grunnleggende ferdigheter: Skriving, lesing, regning, muntlighet og digitale verktøy.

Metode: Det er tenkt som et gruppearbeid og individuelt arbeid med veiledning underveis.

Sluttproduktet blir en skriftlig rapport eller tilsvarende levert på Fronter, med både tekst og bilde.

1) Planlegging: SJA, HMS, valg av utstyr og verktøy, tidsbruk, masseberegning og kostnadsoverslag. Generelt hvordan jobben skal gjøres, og skaffe seg rede på hvordan sluttproduktet skal se ut, hva det skal inneholde. Her samarbeider felles- og programfaglærerne.

2) Gjennomføring: Den praktiske oppgaven - i vårt tilfelle altså å reparere et kloakkrør - utføres, under veiledning av programfaglærerne. Dokumentasjonsarbeid gjøres underveis (ta bilder, notater, film osv.)

3) Evaluering: Fellesfag og programfag gir vurdering ut fra forhåndskjente vurderingskriterier.

Veiledning underveis. Sluttproduktet skal være en sammensatt tekst levert på Fronter.Programfaglærerne vurderer faglig innhold og prosess og gir en karakter. Norsklærer vurderer språk, layout o.l og gir egen karakter. Gruppemedlemmene får individuell karakter.

Maskiner, klasserom, datamaskiner, kamera, mobiltelefon o.l.