Utvidelse av metaller ved varmepåvirkning

Beskrivelse: 

Dette er et opplegg med en teoridel og en forsøksdel som utføres både i naturfagsrommet og på verkstedet hvor eleven skal måle temperaturutvidelse i forskjellige metalltyper brukt i industriell produksjon. Til dette må elevene velge riktig måleverktøy, kalibrere verktøy, variere variabler som temperatur (romtemp. og 100 gr. celsius) og materialtype (stål og aluminium), bestemme måleusikkerhet, vurdere/eliminere mulige feilkilder. Sluttproduktet vil bli en forsøksrapport.

(1) Gjennomgang av teori (varmeutvidelse, bruk av formler, rapportskriving)

(2) Valg og kalibrering av måleutstyr

(3) Måling før oppvarming (lengde og diameter)

(4) Oppvarming av metallene

(5) Måling etter oppvarming (lengde og diameter)

(6) Evaluering av resultat

(7) Skriving og innlevering av rapport

Elevene vil bli vurdert i og få tilbakemelding på gjennomføring (metode) og innlevert rapport.

Naturfagsrom, verksted

sylinder (100 mm x 50 mm) i stål og aluminium

skyvelær, mikrometer, digitalt regneverktøy

varemplate/ovn