Næringsstoffer, puslespill

Beskrivelse: 

I vedlegget ligger en oversikt over grupper, grunnstoff, funksjon osv. som passer for de ulike næringsstoffene.

På forhånd klipper man ut tabellen, bortsett fra første kolonne og første rad.

Det deles ut en mal med begreper, næringsstoffer, grupper, grunnstoff, funksjon, eksempel...i øverste rad - og proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer... i venstre kolonne (se malen).

Elever skal jobbe i grupper på 2-4, de får utdelt små lapper med enkelte ord / begreper på (se malen).

Lappene stokkes om og legges utover pulten. Man kan sette i gang ei klokke og få gruppene til å konkurrere om hvilken gruppe som legger riktige lapper i riktig kolonne raskest.

Riktig plassering av lapper gir løsningsord (Uten mat og drikke duger helten ikke).

Se beskrivelse.

Rom, saks, utskrift av maler.